Subsidies

mtech+

mtech+ is het loopbaanfonds van de metaalsector voor bedrijven uit het PC111 en PC209. Via het loopbaanfonds kunnen deze bedrijven genieten van een tussenkomst in de kostprijs voor de opleidingen georganiseerd bij LIMTEC+ en ANTTEC+. Elke provincie heeft zijn eigen regelgeving hieromtrent. Neem contact met het loopbaanfonds van je provincie voor meer info.

Alimento

LIMTEC+ en ANTTEC+ zijn erkend als opleidingscentrum voor de voedingsindustrie.  Bedrijven uit de voedingsindustrie (PC 118 en 220) kunnen bij LIMTEC+ en ANTTEC+ opleidingen uit het open aanbod volgen. De kosten daarvan kunnen volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door Alimento. Meer informatie op www.alimento.be/opleidingen.

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

LIMTEC+ en ANTTEC+ zijn door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding. Hierdoor kan een KMO 20% tot 30% subsidie ontvangen vanuit de KMO portefeuille bij het volgen van een opleiding.

Erkenningsnummer LIMTEC+ DV.O216724

Erkenningsnummer ANTTEC+ DV.O211264

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

De opleidingen van 32 uur of meer bij LIMTEC en ANTTEC komen in aanmerking voor deze compensatie.

Voor advies en opleiding