Annuleringsvoorwaarden

LIMTEC+ en ANTTEC+ behouden zich het recht om een opleiding of workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de opleiding.

De beslissing over annulering wordt in principe 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding en/of workshop genomen.

De deelnemer kan steeds schriftelijk en kosteloos annuleren tot 14 kalenderdagen voor de start van de opleiding en/of workshop. Na deze datum is het volledige bedrag van de kostprijs verschuldigd.

De deelnemer kan zich echter ook kosteloos laten vervangen door een collega die voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Gelieve dit wel tijdig aan ons te door te geven.

Op annulatie of niet komen opdagen wegens ziekte door de deelnemer zijn dezelfde bepalingen van toepassing als in bovenvermelde punten.