KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

LIMTEC+ en ANTTEC+ zijn erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille. Meer info via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

LIMTEC+ NV erkenningsnummer KMO portefeuille: DV.O216724
ANTTEC+ NV erkenningsnummer KMO porteuille: DV.O211264