info@limtec.be
De "Peter Heller Talent Award" wordt toegekend aan de beste Ge´ntegreerde Proef van de zesde- en zevendejaarsleerlingen uit het TSO en BSO in Limburg.
Met deze actie willen we de relatie onderwijs/bedrijven verbeteren, het imago van het TSO en BSO verbeteren, informatie-uitwisseling en samenwerking verbeteren tussen de leerkrachten en verschillende scholen.
De uiteindelijke doelstelling moet het procesmatig werken zijn waarbij de samenwerking tussen leerkrachten en vakoverschrijdend werken voorop staan. Het is dan ook aan de hand van deze criteria dat de prijs toegekend zal worden. Op deze manier willen wij de kwaliteit van de GIP en het vakoverschrijdend werken bevorderen.

Door de intensieve samenwerking met het Regionaal Technologisch Centrum Limburg (een initiatief van het ministerie van onderwijs) worden studiedagen voor zowel studenten als leerkrachten georganiseerd. Voor onderwerpen waarvan het didactisch materiaal of de kennis binnen de school niet aanwezig is, kunnen ze terecht bij LIMTEC of FTML. Hier wordt de opleiding dan verzorgd door een instructeur van het opleidingscentrum.
Door de nauwe samenwerking met het RTC-limburg worden de beschikbare middelen van de overheid en onze sector optimaal benut


Door het uitreiking van de “Peter Heller Talent Award” op de “Dag van de technologie” willen we volgende doelstellingen bereiken :
  • de metaalsector in de kijker plaatsen
  • een aantal misvattingen over de sector weerleggen (vuil, lawaaierig, en zwaar werk)
  • een beeld geven van de sector die geŰvolueerd is naar een technologische sector die werknemers vereist met een doorgedreven technische kennis
  • jongeren – meisjes en jongens – stimuleren om te kiezen voor een industrieel technische richting in het TSO en BSO om later eventueel door te stromen naar graduaat of industrieel ingenieur. Een technische opleiding biedt immers een grote kans op werkzekerheid
  • het TSO en BSO opwaarderen als volwaardig onderwijs van eerste keuze met doorgroeikansen, zeker ook voor meisjes
  • de relatie tussen onderwijs en industrie ondersteunen


De Ge´ntegreerde Proeven (GIP)
De Peter Heller Talent Award is de prijs voor de beste ge´ntegreerde proef (GIP) van de laatstejaarsleerlingen van het TSO en BSO.
De Ge´ntegreerde proef is de afstudeeropdracht van de laatste jaarsstudenten hoger secundair onderwijs, ze is vakoverschrijdend en toetst de praktische en technische kennis, attitudes en het procesmatig werken van de student.
De metaalsector wil met dit initiatief een stimulerende rol spelen in het vakoverschrijdend en procesmatig werken en de positieve invloed hebben op de kwaliteit van de ge´ntegreerde proeven.

Procesmatig werken
De GIP's worden gejureerd door 4 vakmensen met verschillende specialisaties uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De proeven worden beoordeeld naar inhoud, technische oplossing, presentatie, enz.
Aan de hand van een checklist wordt een rangschikking opgemaakt.

Aangezien procesmatig werken automatisch leidt tot het verhogen van de kwaliteit van de ge´ntegreerde proeven willen we hieraan speciale aandacht schenken.
Procesmatig werken is de leerlingen leren werken rond projecten, waarbij het einddoel omschreven is en waarbij ze leren om evaluatiepunten in te bouwen om het proces te evalueren en bij te sturen.

De beoordeling van het projectmatig werken gebeurt aan de hand van volgende
criteria :
  • omschrijving van de opdracht
  • opsplitsing in deelopdrachten
  • timing van de deelopdrachten
  • zelfevaluatie en bijsturing door de studenten
 
meer info over dit event is terug te vinden op www.dag-van-de-technologie.be