info@limtec.be
IPV
LIMTEC is erkend als opleidingscentrum voor de voedingsindustrie
  • Naar aanleiding van het behaalde Qfor-label kunnen bedrijven van de voedingsindustrie deelnemen aan de opleidingen uit het open aanbod, georganiseerd bij LIMTEC en ANTTEC.
  • IPV verbindt zich ertoe om subsidie toe te kennen bij deze opleidingen.