info@limtec.be
Betaald educatief verlof

LIMTEC en ANTTEC zijn erkend voor het opstellen van de getuigschriften voor Betaald Educatief Verlof.
Wat is Betaald Educatief Verlof?
Een werknemer krijgt verlof om een opleiding te volgen en de werkgever wordt vergoed voor de uren tijdens dewelke de werknemer de opleiding volgt.

Werknemers die een opleiding volgen tijdens werktijd krijgen verlof toegekend om de lessen effectief te volgen.

Werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd krijgen extra verlofuren.

Voorwaarden?
De werknemers moeten vast tewerkgesteld zijn (hetzij voltijds, hetzij deeltijds)

De opleiding moet minimaal 32 uren per jaar duren

Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Informeer bij de opleidingsinstelling naar hun erkenning.
  • De opleiding van het Open aanbod bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren. Hiervoor worden automatisch bij INOM de attesten Betaald Educatief Verlof opgesteld. Deze attesten worden samen met een getuigschrift van deelname door INOM naar het bedrijf verstuurd.
  • De opleidingen op maat bij LIMTEC en ANTTEC zijn erkende opleidingen en komen in aanmerking voor zover ze minimaal 32 uren duren. Voor deze opleidingen kunnen de bedrijven uit de metaalsector zelf een aanvraag indienen voor een attest Betaald Educatief Verlof bij LIMOB (voor bedienden) of FTML (voor arbeiders). Het volstaat om uw opleidingen via de geijkte aanvraagformulieren bij LIMOB of FTML aan te vragen. Voor meer info neem contact op met LIMOB of FTML.
klik hier voor meer info