VACATURES EN OUTPLACEMENT
regelgeving en andere info
OUTPLACEMENT NA INDIVIDUEEL ONTSLAG (PC 1.11 1 & 2 / PC 209)
Wanneer u een medewerker ontslaat bent u in sommige gevallen als werkgever verplicht om een outplacementaanbod te doen naar uw ex-medewerker.

Wat is outplacement?
Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.


Outplacement na individueel ontslag
Outplacement na collectief ontslag
Outplacement na faling
LIMOB vzw is een erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van outplacementactiviteiten in het Vlaamse gewest (erkenningsnummer 942)