OUTPLACEMENT
regelgeving en andere infoOUTPLACEMENT NA INDIVIDUEEL ONTSLAG (PC 1.11 1 & 2 / PC 209)


Wetgeving outplacement sinds 2014

De wet maakt sinds 1 januari 2014 een onderscheid tussen een algemene regeling van outplacement en een specifieke regeling en dit op basis van het aantal weken opzegtermijn dat de ontslagen persoon ontvangt.


1. Algemene regeling
De algemene regeling geldt voor werkgevers uit de privé als de publieke sector, op voorwaarde dat de werknemer:
 • ontslaan is vanaf 1 januari 2014,
 • niet  werd ontslaan om een dringende reden
 • en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een daarmee corresponderende opzeggingsvergoeding.
Download de volledige Algemene regeling (PDF)


2. Specifieke regeling
De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar is van toepassing wanneer:
 • de werkgever van de ontslagen werknemer onder de privé-sector valt
 • de werknemer niet ontslagen werd om een dringende reden,
 • de werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding,
 • de werknemer minstens 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag,
 • en hij minstens één jaar ononderbroken in dienst is bij de onderneming op het moment van het ontslag.
Download de volledige Specifieke regeling (PDF)Nieuwe regelgeving LIMTEC+ vanaf 1/1/2019


LIMTEC+ heeft een samenwerkingsovereenkomst met volgende kantoren:

Risesmart
Risesmart combineert de dynamiek, klantgerichtheid en flexibiliteit van een KMO met de technologie en de kracht van een innovatieve internationale speler. Onze aanpak is professioneel én mensgericht, een high-tech ondersteuning met persoonlijke touch, vlot bereikbaar op meerdere locaties.

SBS
Verder met ieders Talent – Talent ontdekken, ontwikkelen en op de juiste plaats inzetten, daar gaan we voor bij SBS! Accent op creativiteit in aanpak , goede spreiding en bereikbaarheid in Limburg, we gaan pro-actief voor het behouden van een voorsprong in de steeds veranderende arbeidsmarkt

Travvant
De personal touch vormt de rode draad in onze aanpak, van locatie tot gebruikte methodieken. Ook werken we na het intakegesprek een boeiend traject uit op maat van de deelnemer. Als onafhankelijk kantoor maken we gebruik van ons uitgebreid netwerk om zo de juiste mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Indien u een kwalitatief outplacement wenst aan te bieden aan een voordelig tarief met opleidingsmogelijkheden tijdens de begeleiding, is deze formule interessant voor u.


Uw voordelen:
 • Onderhandelde prijzen: Afhankelijk van het programma krijgt u een financieel voordeel van 6 tot 35% ten opzichte van marktprijzen bij deze kantoren.
 • Opleidingsmogelijkheden voor uw ontslagen medewerker: Bedienden krijgen onbeperkt en gratis toegang tot alle opleidingen van LIMTEC+. Arbeiders kunnen gebruik maken van de leerrekening (een budget waarmee ze opleidingen kunnen inkopen met start tijdens hun ontslagbegeleiding).
 • Eenvoudig in gebruik: Net zoals vroeger neemt u contact op met LIMTEC+ voor het aanvragen van ontslagbegeleiding. U wordt ondersteund in uw keuze van kantoor en programma en ontvangt binnen de 24u een formeel aanbod van het gekozen kantoor.
 • Kwalitatieve begeleiding: U biedt uw werknemer een combinatie van individuele en collectieve begeleiding aan conform de gedragscode van VDAB, op een maximale afstand van 25 km van zijn woonplaats. Voor de collectieve begeleiding werken de kantoren in groepen van maximaal 10 personen. Er is een garantieperiode van 12 maanden voor alle aangeboden programma’s. LIMTEC+ evalueert de begeleiding door de partners zodat u zeker bent dat u een kwalitatieve begeleiding aanbiedt aan uw ontslagen medewerker.

Hoe maakt u gebruik van het outplacement via LIMTEC+?
 1. U neemt contact op met LIMTEC+. Op basis van de ontslagsituatie en het profiel van de medewerker in kwestie, stelt LIMTEC+ een aantal mogelijkheden voor.
 2. LIMTEC+ contacteert de partner van uw keuze die u de nodige informatie bezorgt omtrent rechten en plichten, de inhoud van het outplacementtraject en een offerte overeenkomstig de afspraken met LIMTEC+.


Outplacementaanbod indien geen verplichting

Ook als u niet verplicht bent om een outplacementaanbod te doen, raden wij vanuit de sector ten zeerste aan om toch een outplacementbegeleiding aan te bieden. Het zal het imago van uw bedrijf in ieder geval ten goede komen, naast de zorg die u daarbij daadwerkelijk geeft aan uw ontslagen medewerker. Hierbij kan u kiezen uit één van volgende mogelijkheden:
 • U biedt uw werknemer een door u betaald begeleidingstraject aan, net zoals voor werknemers voor wie u verplicht bent dit te doen.
  Ook dan kan u gebruik maken van hogervermelde samenwerkingsovereenkomsten met de beschreven voordelen/procedure
Of
 • U biedt uw werknemer een begeleidingstraject aan dat kosteloos is voor u en uw werknemer. U neemt hiervoor eveneens contact op met LIMTEC+.